Ujian Sekolah 2022

Ujian Praktik Menyanyi Solo

Berbaris sebelum masuk ruang Ujian Sekolah