Penari Gambyong SMP Negeri 3 Jiken dalam acara penglepasan siswa kelas IX ( foto diambil sebelum masa pandemi Covid-19)